Jak funguje biokrb?

Jak funguje klasický krb, ví každý, ale víte, na jakém principu funguje biokrb? Ptáte se, jak je možné, aby vůbec nějaký krb fungoval bez komína? Biokrb komín skutečně nepotřebuje. Přibližme si princip fungování biokrbů.

 

Princip biokrbů

Biokrb je krb, který si na rozdíl od klasického krbu mohou dopřát i ti, kteří bydlí v panelovém domě. K jeho fungování totiž nepotřebujete komín.

Biokrby fungují na biolíh. Biolíh představuje speciální bio-alkohol či ethanol, který je v tekuté či polotekuté podobě. Biolíh se nalévá do ocelové nádobky v těle biokrbu. Ocelové nádobky u biokrbů nazýváme hořáky. Provoz krbu vyjde cca na 40 Kč za hodinu.

Někteří lidé se domnívají, že jim biokrb nabídne pouze studený efekt ohně. Není tomu tak. Biokrby skutečně topí a jde o živý oheň. To znamená, že biokrby mají i svou výhřevnost, která je však většinou menší než u klasického krbu.

Jeho spalováním dochází k vypařování vodní páry a kysličníku uhličitého. Z toho pro vás plynou další výhody. Nevzniká žádný popel ani kouř. To usnadňuje údržbu biokrbu. Díky tomu můžete skutečně dát biokrb kamkoliv budete chtít, aniž byste se museli obávat, že odlétne jiskra či se vám zašpiní od dýmu stěna. To u biokrbu nehrozí. Biokrby jsou také šetrnější k přírodě.

Biokrby volte do větších místností. Je třeba jim zajistit dostatečný přísun vzduchu. Během vytápění biokrbem pravidelně větrejte.